Phát triển

1. Nhân sự: 40 người

2. Đối tác

Hợp tác truyền thông với các nhà phát hành: VNG - SohaGame - VGG - Gosu
Hợp tác thanh toán thẻ Smartlink
Hợp tác thanh toán thẻ nội địa Đông Á Bank
Cùng các đối tác thanh toán trực tuyến như: VTC Pay - KetnoiPay - Epay - Vnpay

3. Đại lý

Xây dựng mạng lưới đại lý phân phối thẻ game thẻ điện thoại rộng khắp toàn quốc, hệ thống dịch vụ online và offline hỗ trợ khách hàng không giới hạn vị trí địa lý và thời gian

 

RNG.vn