Thành công

Thành tựu chung

Năm 2013 RNG tự hào vì đã phục vụ hàng triệu lượt khách hàng (KH) an toàn - nhanh chóng - thuận tiện.

 


Số lượt khách hàng được phục vụ trong năm 2013

 

Thành tựu năm 2014
- Mở rộng hợp tác với các nhà phát hành game trên cả nước như VNG, VTC, FPT, Sohagame, Gosu, VGG.
- Bước đầu trở thành địa chỉ cung cấp Gaming Gear uy tín  phục vụ nhu cầu game thủ trên cả nước.
Năm 2014 là năm bước ngoặt đánh dấu sự phát triển của RNG về mặt quy mô, nhân sự cũng như cải thiện chất lượng dịch vụ.

 


Số lượt khách hàng được phục vụ trong năm 2014